Proteinuri/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Proteinuri/Krea
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av proteinuri i ett stickprov urin.

Analyspaketet omfattar U-Albumin, U-IgG och U-Protein HC med respektive U-Kreatininkvoter för påvisande av selektiv/oselektiv glomerulär proteinuri respektive tubulärt proteinurimönster.
OBS! Lätta immunglobulinkedjor ingår inte. Vid myelomutredningar ska därför alltid U-Proteinfraktioner/Kreatinin beställas.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elekroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.
Patientanvisning finns för stickprov urin.​
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Blanda urinen väl och häll av 10 mL till ett centrifugrör
  • Förvaras kylt, max 7 dygn​


Referensintervall:
​U-Kreatinin
​saknas
​U-Albumin
​< 20 mg/L
​U-Immunoglobulin G
​< 10 mg/L
​U-Protein HC 
​< 12 mg/L
​U-Alb/Krea, dag
​< 5,0 mg/mmol 
​U-IgG/Krea
​< 0,8 mg/mmol
​U-Protein HC/Krea
​< 0,7 mg/mmol​
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja