Proteinfraktioner, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Oligoklonala IgG-band
  • IgG-index, Csv-
  • Albuminkvot, Csv/S-
  • Spinalelektrofores
  • Isoelektrisk fokusering
Rapportnamn: Csv-Proteinfraktion
Indikationer / kompletterande analyser:
Intratekal immunglobulinproduktion. Blod-hjärnbarriärskada. Likvoravflödeshinder.

Tilläggsinformation

Vid vissa kroniska inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet bl a multipel skleros och kroniska infektioner t ex neuroborrelios äger intratekal immunglobulinproduktion rum. Det kan påvisas genom att beräkna ett IgG-index, dvs kvoten mellan IgG-kvoten (Csv-IgG/S-IgG) och Albuminkvoten (Csv-Alb /S-Alb), vilken ökar vid intratekal immunglobulinproduktion. Isoelektrisk fokusering med immunfixation är den känsligaste metoden för att påvisa intratekal IgG-produktion. Bedömningen görs som en jämförelse mellan förekomsten av oligoklonala IgG-band i likvor och serum, varför likvor- och serumproverna ska tas samtidigt och förvaras tillsammans innan analysen utförs.

Ökad permeabilitet i blod-hjärnbarriären s.k barrriärskada förekommer vid infektioner, tumörer, trauma och cerebrovaskulära sjukdomar och avspeglas i en ökad Albuminkvot (Csv-Alb/S-Alb). Kraftigt ökad albuminkvot förekommer även vid polyradikulit (Mb Guillain-Barre) och vid likvoravflödeshinder t ex spinal stenos.
Metod:
Isoelektrisk fokusering med immunfixation och nefelometri.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ange diagnos och frågeställning.
Både spinalprov och blodprov beställs på samma beställningsnummer/remiss. 
 
För mer information se kommentar.
Provtagning:

Cerebrospinalvätska

Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret

Minst 2 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.

Blodprov

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp (etikett erhålls automatiskt i TakeCare)
Tas samtidigt som likvorprovet.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter (OBS! gäller cellräkning).
För ingående proteiner i Csv är hållbarheten 1 vecka i kylen (2-8oC).


Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.


Förvaring / transport:
​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 30 minuter (OBS! gäller cellräkning)
  • Kyl(2-8​0C), max 1 vecka (OBS! gäller övriga ingående proteiner)

Centrifugering (OBS! gäller övriga ingående proteiner)

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov (OBS! gäller övriga ingående proteiner)

  • Kylt: max 7 dygn

Centrifugerat och avhällt prov (OBS! gäller övriga ingående proteiner)​

  • Fryst: Vid förvaring/transport längre än 7 dygn
Referensintervall:

Csv-Albumin

Enhet: mg/L
​6 mån - 14 år < 225
15-29 år < 260
30-39 år < 280
40-49 år < 320
≥ 50 år < 400​


Csv-Immunglobulin G, IgG

Enhet: mg/L
< 45

Csv/S-Albuminkvot

beräknas som:
Csv-Alb (mg/L)
---------------- x 10-3

S-Alb (g/L)
15-29 år  < 6,0 x 10-3
30-49 år < 7,0 x 10-3
≥ 50 år < 9,0 x 10-3
 

Csv-IgG-index

beräknas som:

Csv-IgG/S-IgG
----------------
Csv-Alb/S-Alb

< 0,70

Bedömning av laboratorieläkare. Bedömningen görs som en jämförelse mellan förekomsten av oligoklonala IgG-band i likvor och serum, varför likvor- och serumproverna ska tas samtidigt och förvaras tillsammans innan analysen utförs.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​I Csv-Proteinfraktioner ingår: Csv-Albumin, Csv-Immunglobulin G, S-Albumin och S-Immunglobulin G, beräkning av Csv/S-Albuminkvot och Csv-IgG-index samt visuell bedömning av isoelektrisk fokusering med immunfixation. Sammanfattande bedömning av laboratorieläkare ges alltid. 

Csv/S-Albuminkvot kan beställas separat och har kortare svarstid än Csv-Proteinfraktioner. Se separat anvisning.