Protein S, totalt, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Protein S, tot
Indikationer / kompletterande analyser:
Specialanalys som utförs vid vidare utredning av Protein S-brist och är ett komplement till P-Protein S, fritt.

Analysen utförs endast om låg nivå av P-Protein S, fritt uppmätts.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation
Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 •  Ange provtagningstid. 

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Enhet: kIE/L
​< 5 dagar
​0,12-0,60 
​5-30 dagar
​0,22-0,78
​1-2 mån 
​0,33-0,93
​3 mån - 5 år
​0,54-1,18
​6-10 år
​0,41-1,14
​11-15 år
​0,52-0,92
​≥ 16 år
​0,70-1,40
Pediatriska referensintervall är något osäkra.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej