Protein S, fritt, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Protein S, fritt
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk.

Protein S, fritt, utgör den biologiskt aktiva fraktionen av protein S.

Hereditär brist av Protein S ger en ökad trombosrisk. Förvärvad brist kan ses i samband med leverskada, K-vitaminbrist eller behandling med K-vitamin antagonist (ex. Waran). Protein S sjunker i samband med graviditet och östrogenbehandling.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Enhet: kIE/L

Kvinnor
0,65 – 1,15

Män
0,73 – 1,31

Barn
​15 dagar – 4 veckor
​0,61 – 1,08
​1 – 5 månader
​0,48 – 1,27
​6 – 11 månader
​ 0,63 – 1,39
​1 – 5 år
​0,53 – 1,35
​6 – 10 år
​0,62 – 1,42
​11 – 17 år
​0,61 – 1,31
Pediatriska referensintervall är något osäkra.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja