Protein, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Protein
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​

Dygnsmängd:
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
  • eller Skicka hel dunk
Dunk/centrifugrör:
  • Förvaras kylt, max 7 dygn


Referensintervall:
Enhet: g/d
< 0,1
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej