Protein C (imm), P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Protein C (imm)
Indikationer / kompletterande analyser:
Specialanalys som utförs vid vidare utredning av Protein C-brist och är ett komplement till P-Protein C (enz).

Analysen utförs endast om låg nivå av P-Protein C (enz) uppmätts.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 • Ange provtagningstid. 

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.


Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenhete

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 

Ocentrifugerat prov

 • Rumstemperatur, max 30 minuter

Centrifugering

 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov

 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering

Transport av frysta prover

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis

Transport (utanför Stockholmsregionen)

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress

Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kIE/L
​< 16 år ​Referensintervall saknas
≥ 16 år 0,55-1,30
 
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej