Protein C (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Protein C aktivitet
Rapportnamn: P-Protein C (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk. Kvantifiering av protein C-aktivitet.

Hereditär brist av Protein C ger en ökad trombosrisk. Förvärvad brist kan ses i samband med leverskada, K-vitaminbrist eller behandling med K-vitamin antagonist (ex. Waran). Protein C stiger under tidig graviditet. 

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
  • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
  • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
  • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:

Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering

Transport av frysta prover:
  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):

  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​


Referensintervall:

Enhet: kIE/L

​Vuxna
​0,70 – 1,40
​Barn
​15 dagar – 4 veckor
​0,27-0,48
​1 – 5 månader
​0,23-0,95
​6 – 11 månader
​0,47-1,40
​1 – 5 år
​0,59-1,40
​6 – 10 år
​0,46-1,40
​11 – 17 år
​0,72-1,40

​Pediatriska referensintervall är något osäkra.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja