Prostataspecifikt antigen, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PSA
  • PSA-kvot
Rapportnamn: P-PSA resp. P-PSA fritt/tot kvot
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik och uppföljning av prostatasjukdomar.
Huvudindikation: Följa behandling av prostatacancer.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid diagnostik beställs PSA samt vid särskilda behov även PSA fritt/tot kvot. Vid uppföljning av prostatasjukdom beställs enbart PSA.

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L

P-PSA
Män:
​<70 år ​<3,0
​70-80 år ​<5,0
​>80 år ​<7,0​
Ovanstående representerar åtgärdsgränser.

Kvinnor:
<0,10

P-PSA fritt/tot kvot: referensintervall saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja