Prokollagen III peptid, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: PIIIP
Rapportnamn: P-Prokollagen III
Indikationer / kompletterande analyser:
Användning av PIIIP rekommenderas för att detektera eventuell utveckling av leverfibros (Läkemedelsverket 5:2006) vid metotrexatbehandling. Risken att negligera en signifikant fibros vid upprepade normala PIIIP nivåer i serum är extremt låg medan en kvarstående förhöjning talar för en signifikant risk för leverfibros.
Metod:
Immunkemi (ELISA),  fotometri.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 4 timmar
 • Förvara röret stående tills det är rumstemperat (för att undvika hemolys)
 • Undvik att ställa rören i direkt solljus.
Centrifugering:
 • 10 min i 2000 G
 • För över plasman direkt efter centrifugering till ett avhällningsrör utan tillsats.
 • Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna.
 • Märk röret med "Plasma"
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Rumstemperatur, max 24 timmar
 • Kylt, max 3 dygn
 • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
 • Fryst prov transporteras i kolsyreis


Referensintervall:

Enhet: E/L
<1500

Barn och ungdomar har förhöjda värden. Högsta värdena ses hos nyfödda. Med åldern sjunker koncentrationen och antas vara normal vid 20 års ålder.
Förhöjda värden kan också ses hos gravida kvinnor.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej