Prokalcitonin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: PCT, procalcitonin
Rapportnamn: S-Prokalcitonin
Indikationer / kompletterande analyser:
Svår bakteriell infektion, t.ex. sepsis, septisk chock, peritonit, pankreatit och multitrauma. Även monitorering av antibiotikaterapi, postoperativ monitorering efter stor kirurgi samt vid multipelt organdysfunktionssyndrom (MODS).
Kompletterande analyser: B-Leukocyter, B-Neutrofila granulocyter, P-CRP, P-Pankreasamylas och S-Interleukin-6.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsakivator, gul propp
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 24 timmar
  • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Klinisk gräns
< 0,5

Normalintervall och tolkningsförslag
< 0,05 
​ normalintervall
​0,05-0,25 
​bakterieinfektion osannolik
​0,25-0,50
​lokal bakterieinfektion möjlig, sepsis osannolik
​0,5-2,0   
​ bakterieinfektion sannolik, sepsis möjlig
2-10   
​ systemisk bakterieinfektion/sepsis sannolik
​> 10  
​ allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock sannolik​

Normalintervall nyfödda
​ 0-6 timmar
​< 2
​ 6-12 timmar
​< 8
​12-18 timmar
​< 15
​ 18-30 timmar
​< 21
​ 30-36 timmar 
​< 15
​ 36-42 timmar
​< 8
​ 42-48 timma
​< 2​


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja