Proinsulin, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Proinsulin
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjd nivå vid beta-cellsdysfunktion, insulinom.

Kompletterande analyser: fS-Insulin, fS-C-peptid.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar.​
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G​
Centrifugerat prov:
  • Kylt, max 1 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Förvaras fryst
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
3,3-28
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​2022-03-10 Ackreditering borttagen.​