Progesteron, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • P4
  • PROG
Rapportnamn: S-Progesteron
Indikationer / kompletterande analyser:
Provet bör tas dag 21 i menscykeln (lutealfas) för påvisande av ovulation och bedömning av corpus luteuminsufficiens. Vid misstänkt corpus luteuminsufficiens eller förändrad längd på lutealfasen kan upprepad provtagning i senare delen av samma menscykel ge ökad information.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
 

Kvinnor:

Follikelfas <0,62
Ovulationsfas 0,18-13
​Lutealfas 13-46
Menopaus <0,40
Män
: <0,48
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja