Pregnantriol, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: P3
Rapportnamn: Pt(U)-Pregnantriol
Indikationer / kompletterande analyser:

21-hydroxylasbrist (AGS)

Metod:
Kromatografi (GC), flamjonisation
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med mikromol per liter (referensintervall anges dock i mikromol per dygn) samt med tillägg av U-Kreatinin.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 1 dygn
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring
Referensintervall:

Enhet: mikromol/d

Kvinnor

​Före pubertet
​< 1 
​Follikelfas
​< 6
​ Lutealfas
​< 8

Män
Före pubertet
​< 1
V​uxen
​< 6​


Svarsrutiner:
Svarstid: cirka 3-4 veckor.
Ackreditering:

Nej