Pleurastatus, Ple-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Beställs som Ple-Pleurastatus och besvaras som Pleura-pH, X-LD, X-Laktat och X-Glukos.
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av misstänkt pleurit.
Metod:
Se respektive analys.
Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:

Prover tas direkt ur dränageslangen enligt följande:

1. Pleura-pH: Spruta utan tillsats (10 mL) eller i blodgassprutor minst 1,5 mL. Om provet är blodigt ska blodgassprutor användas.
Undvik att få luft i sprutan. Förslut med plastpropp.

Förslut sprutorna väl, läckande sprutor analyseras inte.

2. X-Glukos och X-Laktat: Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp.
Provet blandas väl.

3. X-LD:  Rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 2 timmar

Referensintervall:
Saknas

Beslutsgränser för pleurit är rekommenderade till Pleura-pH < 7,2, X-LD i pleuravätska > 16,7 mikrokat/L, X-Glukos i pleuravätska < 2,2 mmol/L.
Beslutsgräns för X-Laktat i pleuravätska saknas.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej