Pankreasamylas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Amylas, pankreas, P-
Rapportnamn: P-Pankreasamylas
Indikationer / kompletterande analyser:
Används huvudsakligen vid diagnostik av akut pankreatit, kronisk pankreassvikt och för differentialdiagnostik vid spottkörtelinflammation.
Vid misstanke om makroamylasemi (kraftigt förhöjda nivåer till följd av komplexbildning med immunglobuliner) kompletteras analysen med pankreasamylas i urin.
Falskt förhöjt resultat kan föreligga vid mycket hög aktivitet av salivamylas.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
0,15-1,10
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja