Osteokalcin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Bone Gla-protein
Rapportnamn: S-Osteokalcin
Indikationer / kompletterande analyser:
Ändrad benomsättning vid osteoporos, renal osteodystrofi, hypertyreos, primär och sekundär hyperparatyreoidism, vitamin D-brist, långvarig kortisonbehandling, Pagets sjukdom samt primära och sekundära tumörer i skelettet.

Kompletterande analyser: fP-PTH, S-25-OH-Vitamin D, S-ALP, benspecifikt, S-TSH, S-fT3 och S-CTx .
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 15 minuter
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur: 6 timmar 
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst, vid längre än 6 timmars förvaring
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
< 33
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej