Mononukleostest, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Heterofila antikroppar
Rapportnamn: P-Mononukleostest, vid önskemål om närvårdsanalys P-Mononukleostest (Närvård)
Akutföreskrifter:
Utförs på närvårdslaboratorier som akutprov samt inom Klinisk kemi dygnet runt.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke på infektiös mononukleos. Om snabbtestet blir negativt och misstanke på infektion kvarstår bör nytt prov tas och skickas till Klinisk mikrobiologi.
Heterofila antikroppar är vanliga vid mononukleos (EBV), men kan även förekomma vid andra tillstånd.
Metod:

Immunkemisk snabbtest för påvisande av heterofila antikroppar.

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
 
 
Närvårdsanalys
Elektroniskt i TakeCare

 

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Kylt max 2 dygn
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 3 dygn
Referensintervall:

Svarsrutin:
0 = Heterofila antikroppar ej påvisade
1 = Heterofila antikroppar påvisade

Svarsrutiner:

.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analysen kan även utföras lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska, se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.