Mononukleostest, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Heterofila antikroppar
Rapportnamn: P-Mononukleostest
Akutföreskrifter:
Utförs på närvårdslaboratorier som akutprov samt inom Klinisk kemi dygnet runt.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke på infektiös mononukleos. Om snabbtestet blir negativt och misstanke på infektion kvarstår bör nytt prov tas och skickas till Klinisk mikrobiologi.
Heterofila antikroppar är vanliga vid mononukleos (EBV), men kan även förekomma vid andra tillstånd.
Metod:

Immunkemisk snabbtest för påvisande av heterofila antikroppar.

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Lokala närvårdsanalyser

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut​: Lokala närvårdsanalyser


Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Kylt max 2 dygn
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 3 dygn
Referensintervall:

Svarsrutin:
0 = Heterofila antikroppar ej påvisade
1 = Heterofila antikroppar påvisade

Ackreditering:

​Nej