Metylmalonat, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • MMA
  • Metylmalonsyra
Rapportnamn: S-MMA (Metylmalonat)
Indikationer / kompletterande analyser:
B12-brist (kobalaminbrist). Rekommenderas speciellt för patienter med S-B12 mellan 60-250 pmol/L.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
< 0,37
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka
Ackreditering:

Ja