Metoxikatekolaminer, fP-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Metanefriner
  • Metoxiadrenalin
  • Metoxinoradrenalin
  • Metoxityramin
Rapportnamn: fP-Metoxikatekolamin, fP-Metoxiadrenalin resp fP-Metoxinoradr.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke på feokromocytom.

Tilläggsinformation

Mätning av de fria katekolaminmetaboliterna metoxiadrenalin och metoxinoradrenalin i plasma har introducerats som ytterligare ett hjälpmedel för diagnostik av feokromocytom. Bestämning i plasma (fP-Metoxikatekolaminer) är ansedd som mer tillförlitlig än motsvarande analys i urin för att påvisa eller utesluta feokromocytom. Dessutom undviker man den ofta förekommande osäkerheten om urinsamlingen har genomförts helt korrekt. Metoxityramin är en markör för de feokromocytom/paragangliom som framförallt producerar dopamin, (oftast incidentalom). Denna tumörform är dock sällsynt. Vissa farmaka påverkar nivåerna av metoxikatekolaminer, särskilt tricykliska antidepressiva (exempelvis tryptizol), monoaminoxidashämmare, och vissa narkotika som amfetamin och kokain. Nivåerna av både metoxinoradrenalin och -adrenalin höjs, utom vid tricykliska antidepressiva, där endast metoxinoradrenalin ökar. Stegringarna kan bli upp till 2-3 nmol/L, men det är svårt att i det enskilda fallet avgöra graden av påverkan. Även andra sympatikomimetika som efedrin ger lättare påverkan. Beta-blockare som metoprolol (Seloken) uppges ge smärre höjningar, men saknar klinisk betydelse. L-DOPA och MAO hämmare samt tyraminrik kost ger stegrade nivåer av metoxityramin.
Länkar:

 
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special 

Ange relevant anamnes och frågeställning.
Ange all aktuell medicinering, viktigt för att förstå eventuella analytiska interferenser.

fP-Metoxiadrenalin (fP-Metanefrin) och fP-Metoxinoradrenalin (fP-Normetanefrin) och fP-Metoxityramin analyseras.
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp.

Prov (helt fyllt rör) tas i iskylt rör.

Fasteprov.

Vila 20 minuter före provtagning.

Sittande kroppsläge kan hos vissa patienter ge en lätt fysiologisk stegring av provresultaten över referensintervall. Liggande kroppsläge (både för vila och provtagning) kan då om möjligt övervägas.

Ange provtagningstid.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Iskylt, max 30 minuter innan centrifugering enligt nedan.
  • Transporteras på is.

Centrifugering av prov i iskylt rör:

  • 10 min i 2000 G​ i kylcentrifug
  • Avhälld plasma fryses omgående


Centrifugerat och avhällt prov

  • Förvaras fryst


Kylcentrifug finns på samtliga sjukhusanslutna laboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.​

Referensintervall:

Enhet: nmol/L
fP-Metoxinoradrenalin

0-18 år
​<0,5
​19-29 år
​<0,6
​30-39 år​
​<0,7
​40-49 år
​<0,8
​50-59 år
​<0,9
​60- år
​<1,1


fP-Metoxiadrenalin
<0,3

fP-Metoxityramin
<0,2

Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per vecka.
Ackreditering:
Ja