Methemoglobin, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: MetHb
Rapportnamn: B-MetHb
Indikationer / kompletterande analyser:
Bestämning av methemoglobinkoncentration är indicerad vid cyanos som inte kan förklaras av hjärt- eller lungsjukdom.

MetHb bildas när järnet i hemgruppen i hemoglobinmolekylen oxideras, dvs omvandlas från Fe(II) till Fe(III). Oxiderat hemoglobin kan inte transportera syre.

Det finns två principiellt olika orsaker till ett förhöjt methemoglobinvärde: dels närvaron av en oxiderande substans (ex lokalanestetika, sulfa, nitrat, nitrit, mfl), dels förlångsammad reduktion av Fe(III) (ex cyt b5-reduktasbrist).

Hemoglobinvarianter (framför allt HbM-varianter), färgämnen (ex metylenblått) och kobalamin i hög dos vid behandling av cyanidförgiftning ger felaktiga värden pga interferens med metoden.
Metod:
CO-Oximetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss konsultremiss

Ingår även i aB-/kB-/vB-Blodgaser.
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp.
Mikrorör accepteras inte.

Röret måste fyllas tills vakuumet är slut och proppen får ej avlägsnas.

Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.

Kolmonoxidhemoglobin (COHb) kan analyseras på samma rör. 

MetHb kan även analyseras från hepariniserad blodgasspruta eller hepariniserad blodgaskapillär. Provet ska då hanteras som en blodgas. Se provtagningsanvisning för arteriella, kapillära eller venösa blodgaser.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.
Referensintervall:

Enhet: %
< 1,5

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej