M-komponent-uppföljning, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Beställs som M-komp uppföljning. Besvaras med ingående analyser (S-IgG, S-IgA och S-IgM)
Indikationer / kompletterande analyser:
Uppföljning av känd M-komponent i serum. För hematologiska kliniker.
Metod:
Elfores

Immunkemi, turbidimetri

Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel) och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar


Centrifugering:

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G


Centrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 dygn
  • Kylt: max 7 dygn


Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst: Vid förvaring/transport längre än 7 dygn
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja