Luteiniserande hormon, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ICSH
  • LH
  • Lutropin
Rapportnamn: S-LH
Indikationer / kompletterande analyser:
Gonadinsufficiens, polycystiska ovarier (tillsammans med FSH), hypofystumör, ovalutionsbestämning, pubertetsutredning.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän
Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: E/L

Barn före pubertet:
Under utarbetande.

Kvinnor:
​Follikelfas
​2,4-13
​Ovulationsfas
​14-96​
​Lutealfas
​1,0-11
​Postmenopaus
​7,7-59

Män:
1,7-8,6
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

​Lägsta svarsgräns 0,1 E/L.