Lupusantikoagulans, P-, Lupus (waranpat)-P, Lupus (DOAKpat)-P

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Lupusantikoagulans, P-Lupus (waranpat), P-Lupus (DOAKpat)
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av venös och arteriell tromboembolism, upprepade spontanaborter och förlängd P-APT-tid.

Fosfolipidantikroppar kan påvisas i vissa fall vid tromboembolism, men kan även förekomma vid autoimmuna sjukdomar och vid infektioner. Positiv lupusantikoagulans måste alltid kontrolleras med nytt prov efter 12 veckor. Antikoagulationsbehandling med
K-vitaminantagonist (ex. Waran) och sannolikt även med LMWH samt nya orala antikoagulantia (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) påverkar analysresultatet så att falskt positiva resultat förekommer. 
Waran bör ha varit utsatt två veckor före provtagningen. 

P-Lupus (waranpat)
Om Waran ej kan utsättas, kan analysen P-Lupus (waranpat) beställas för att undvika falskt possitiva värden/resultat.

P-Lupus (DOAKpat)
Vid behandling med Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis kan analysen P-Lupus (DOAKpat) beställas för att möjliggöra korrekt analys.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation
 

Vid behandling med Waran alt. DOAK (Pradaxa, Xarelto, Lixiana  eller Eliquis) ska P-Lupus (waranpat.) resp. P-Lupus (DOAKpat.) beställas istället för den vanliga Lupus analysen.

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering:

Provet ska dubbelcentrifugeras inom 1 timme efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.
 • Centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). 
 • Plasman överförs till ett plaströr. 
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Centrifugera plasman igen vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter.
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör. 
 • ​Rören fryses omedelbart i -70 °C.
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​


Referensintervall:
Negativ
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej