Litium, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Lithionit
  • Litiumkarbonat
Rapportnamn: S-Litium
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, AllmänProvtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Provet tas på morgonen 12 ± 0,5 timmar efter senaste dos.

Ange provtagningstid.

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum. 
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
Terapeutiskt riktområde: 0,5-0,9
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja