Lipas, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Lipas
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
0,22-1,00
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej