Leukocyter, partikelkoncentration, Dialysat-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, CAPD-
  • LPK, PDV-
Rapportnamn: Dialysat-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
 
Dialysat-Leukocyter inkluderar: Dialysat-Lkc, mono, Dialysat-Lkc, poly och Dialysat-Lkc, eos (Dialysat-Lkc, eosinofila granulocyter).
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp.

Röret ska omedelbart vändas 5-10 ggr.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 
Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 timmar

OBS! får ej centrifugeras.

 

Referensintervall:

Enhet: 106/L
< 100

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej