Laktostolerans, genetisk diagnostik, DNA-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: LCT-13910 C-T
Rapportnamn: DNA-Laktostolerans
Indikationer / kompletterande analyser:
Diaréer och gaser, misstanke om laktosintolerans.

Tilläggsinformation

Laktosintolerans beror på nedsatt laktasaktivitet i tunntarmen och kan vara antingen primär genetisk eller sekundärt förvärvad på grund av tarmskada. Dessa båda former är svåra att särskilja kliniskt. Primär genetisk laktosintolerans är den vanligast förekommande formen. Patienter med misstanke om laktosintolerans diagnostiseras därför primärt med DNA-metodik av laktasgen-polymorfin -13910 C-T. Patienter med normalt uttryck av laktas i tunntarmen uppvisar genotyp T/T och patienter med klinisk laktosintolerans på genetisk bas uppvisar genotypen C/C. Patienter med genotypen C/T anses inte vara laktosintoleranta men enstaka fall av lättare laktosintolerans hos vuxna (> 15 år) kan förekomma i denna grupp. Kompletterande undersökning med laktosbelastning med vätgasanalys kan här vara av värde.

Vissa prover kräver kompletterande analys med DNA-sekvensering, som kan visa på polymorfier i närheten av -13910. Dessa polymorfier kan eventuellt innebära att patienter som har -13910 C/C i genotyp de facto ändå kan bryta ned laktos men detta är inte helt utvärderat. I sådana fall kan en kompletterande laktosbelastning behöva genomföras.

Patienter med laktosintolerans och malabsorption sekundärt till skador i tarmslemhinnan kan ej diagnosticeras med detta test.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Ange frågeställning.
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS provet får ej centrifugeras!


Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid frågor kontaktas Klinisk kemi, telefon 08-123 719 99.