Laktosbelastning, fPt-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Laktosabsorption
  • Laktoskänslighet
Rapportnamn: Laktosbelastning
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstänkt laktosintolerans/laktosmalabsorption.

För att ställa diagnosen laktosintolerans kan laktosbelastningen i de flesta fall bytas mot DNA-Laktostolerans, genetisk diagnostik (se separat provtagningsanvisning), för att bedöma den eventuella förekomsten av en genetiskt betingad laktasbrist. Laktosbelastning bör utföras vid kliniskt oklara fall och när en sekundär laktosintolerans misstänks.
Antibiotikabehandling bör undvikas under de senaste 2 veckorna för att detta kan påverka utfallet av testen och/eller förekomst av symtom under belastningen.

Metod:
Funktionsundersökning
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Under 2 dagar före belastningen och 1 dag efter får patienten ej förtära mjölk eller mjölkhaltig föda (t ex ost, fil, grädde) samt fiberrik föda och föda som kan ge gasbildningar.

Patienten ska vara fastande under minst 10 timmar före undersökningen. Vatten eller osötat te är tillåtet på kvällen. På morgonen ska patienten inte äta, dricka (1/2-1 glas vatten är tillåtet), röka eller snusa. Patienten bör också undvika kraftig fysisk ansträngning och "stress". Mediciner kan tas som vanligt om inte ordinerande läkare sagt annorlunda.

Kapillärprov tas vid tiderna 0, 30, 60 minuter osv. tills glukoskurvan har vänt.

Om fasteprovet (kP-Glukos 0 min) i samband med peroral laktosbelastning visar 8,0 mmol/L eller högre ska belastning ej utföras.
Remitterande läkare kontaktas angående fastevärdet. Ifall det gäller forskningsprover kan belastningen behöva utföras ändå, kontakta i så fall jourläkare på Klinisk kemi för vidare diskussion.
Om patienten före belastningen mår dåligt och uppvisar påtagliga symptom på hypoglykemi (känner sig svimfärdig, illamående och skakig) ska läkare på LNP eller jourläkare på Klinisk kemi kontaktas för diskussion om huruvida belastningen ska utföras eller ej.

Patienten bör räkna med att undersökningen tar ca 1,5 - 2 timmar.

Om patienten är yngre än 15 år bör allternativa metoder användas. För vidare dialog är man välkommen att kontakta ansvarig läkare för att diskutera behovet av alternativa metoder, istället för att utföra belastningen hos barn.

Provtagning kan göras på Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna  efter tidsbokning per telefon.

Adress:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 3 (D3:55) entréplanet.
​Telefon: 08-517 728 40

Förvaring / transport:

Provet analyseras direkt i samband med belastningen.

Referensintervall:

Stegring av kP-Glukos 1,1 - 3,4 mmol/L

Bedömning av laboratorieläkare.

Svarsrutiner:

Medicinsk bedömning av laboratorieläkare.

Ackreditering:

Ja.

Kommentar:

Belastningen kan också utföras av beställaren.
Länk till webbsida med Belastningsprotokoll och Anvisning för belastningen.​
Vid frågor kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice, telefon 08-123 719 99.