Kromogranin A, fP-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Chromogranin A
  • CgA
  • KgA
Rapportnamn: fP-Kromogranin A
Indikationer / kompletterande analyser:
Neuroendokrina tumörer
Metod:
Immunkemi (ELISA) fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Minst 2 mL blod krävs.

Fasteprov

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Prov som tas utanför Karolinska, se förvaring / transport.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Isbad, max 30 minuter.​
  • Transporteras på i isbad
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G​ i kylcentrifug
  • Minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående
Centrifugerat och avhällt prov
  • Förvaras fryst
Kylcentrifug finns på alla Karolinskas laboratorium.
Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.​
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
< 3,0
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 2 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.
Ackreditering:

​Nej