Kromogranin A, fP-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Chromogranin A
  • CgA
  • KgA
Rapportnamn: fP-Kromogranin A
Indikationer / kompletterande analyser:
Neuroendokrina tumörer
Metod:
Immunkemi (ELISA) fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Minst 2 mL blod krävs.

Fasteprov

Ange provtagningstid.

 

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 timme

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov

  • Minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
< 3,0
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 2 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.
Ackreditering:

​Nej