Kristaller, Ledv-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Ca-pyrofosfat/Na-urat-kristaller
Rapportnamn: Ledv-Kristaller, LPK
Metod:
Mikroskopi
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremiss finns att skriva ut.

Ledv-Kristaller, LPK inkluderar: Ledv-Kristaller, Ledv-Leukocyter, Ledv-Lkc, mono, Ledv-Lkc, poly

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Röret ska omedelbart vändas 5-10 ggr.
Ange provtagningstid. 

Minst 4 dagar skall ha förflutit efter lokalbehandling med kortison.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 
Ledv-Leukocyter: 
  • Rumstemperatur, max 3 timmar
  • Kylt, max 3 timmar

Ledv-Kristaller:

  • Rumstemperatur, max 2 dygn
  • Kylt, max en vecka
Referensintervall:
​Ledv-Kristaller
​Ingen förekomst 
​Ledv-Leukocyter
​< 0,20 x 109/L​
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Vid liten provmängd ledvätska analyseras i första hand kristaller och därefter leukocyter om mängden tillåter.
För prov som är äldre än 3 timmar vid ankomst till analyserande laboratorium kan endast kristaller analyseras.