Kreatinkinas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CK
Rapportnamn: P-CK (Kreatinkinas)
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikrokat/L ​.
Barn:
​0-2 månader ​<8,0
​3 månader-1 år ​≤6,3
​2-9 år ​≤3,8
​10-13 år ​≤6,6
​14-17 år ​≤9,0
Kvinnor:
≥18 år 0,6-3,5
Män:
​18-49 år ​0,8-6,7
​≥50 år ​0,7-4,7

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0,5-17 år: Rödöö P, Ridefeldt P et. al; Population-based pediatric reference intervals for HbA1c, bilirubin, albumin, CRP, myoglobin and serum enzymes; Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 2013; 73:5, 361-367, DOI 10.3109/00365513.2013.783931
2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Felkällor: Hemolys > 1 g/L Se mer information under kommentar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Cyanokit (hydroxykobalamin) kan orsaka interferens vid terapeutiska koncentrationer. Acetylcystein i höga plasmakoncentrationer (150 mg/L) som i regel endast ses de första timmarna efter start av i.v. behandling vid paracetamolintox kan ge falskt för låga resultat (ca -19%).