Kreatinkinas MB, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • CK-MB
  • CKMB
Rapportnamn: P-CK-MB
Indikationer / kompletterande analyser:
Instabil angina pectoris, akut myokardskada, hjärtinfarkt särskilt reinfarkt, vid antitrombotisk behandling av coronarkärlstrombos med trombolys.

Kompletterande analyser: P-Troponin, P-NT-proBNP
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas plasma fryst.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
< 5
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja