Kortisol, Saliv-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Saliv-Kortisol
Indikationer / kompletterande analyser:
Indicerad vid frågeställningar rörande hyperkortisolism.
Vid utredning av Cushings sjukdom/-syndrom (se Provtagning tilläggsinformation).
Adrenal överproduktion av kortisol vid stress.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens 
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

OBS! En remiss och nr-etikett per rör (provtagningstillfälle).
Ange provtagningstid.

Provtagning:

Två salivprover samlas in under ett dygn, (se Tilläggsinformation).
Provtagningsrör: Salivette-rör utan tillsatts, blå kork (Sarstedt).
Kan beställas från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik
Provtagning - se Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

Provtagning (förslag Cushingutredning)

OBS! Ingenting i munnen (undvik mat, dryck, snus/rökning, tandborstning) 1 timme före provtagning. Vila minst 30 minuter och skölj munnen med vatten 10 minuter före provtagning.

Saliv-Kortisol tas enligt nedan som komplement till dexametasonhämningstest över natt/S-Kortisol kl 8 påföljande morgon, upprepade P-ACTH och tU-Kortisol (dygnsurin).

Proverna tas på följande tider:
- Prov 1 tas på morgonen före frukost (fastande) (ca kl. 08±30 min).
- Prov 2 tas under kvällstid (kl. 23-24)

Varje enskilt provrör skall ha en egen remiss med en egen remiss id nummer-etikett (unika nr för varje rör/remiss)
.

1. Avlägsna den blå korken från röret och ta ur bomullsrullen.
2. Samla ordentligt med saliv i munnen.
3. Ha bomullsrullen rörlig i munnen tills rullen är genomfuktad (1-2 minuter).
4. Lägg tillbaka bomullsrullen i röret.
5. Sätt på den blå korken igen.

Länk till patientanvisning med bilder​

Var noga med att prov från tillfälle 1 placeras i avsett rör märkt för tillfälle 1 osv.

Vid frågor angående provtagning kontakta Klinisk kemi via Kundservice, telefon 08-517 719 99.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Kyla 2-8 ºC, max 3 dygn
Centrifugering:
  • 10 min i 2500 G
  • Avlägsna insats/tuss
Centrifugerat prov med avlägsnad insatts/tuss:
  • Fryst, vid längre än 3 dagars förvaring
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
​kl 08±30 min
​4,6-27
​kl 23-24
​<4,7

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar.
Ackreditering:

​Nej