Kortisol, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Kortisol
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av misstänkt Mb Cushing, Mb Addison, hypofysinsufficiens, oklar hypertoni.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.
Förvaras kylt under uppsamlingsperioden. 
 
Vid urinsamling på patienter med kateter räcker det med att tömma påsen var fjärde timme eller enligt normala vårdrutiner.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.


Patientanvisning för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Dygnsmängd:
  • Blanda urinen väl
  • För över 4 mL till ett Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)
  • Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL
  • eller Skicka hel dunk

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).


Dunk/vakuumrör:
  • Kylt, max 1 dygn (efter avslutad uppsamlingstid)
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring

Referensintervall:
Enhet: nmol/d
40 - 170
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per månad. 
Ackreditering:
Ja