Kollagen I, tvärbunden C-terminal telopeptid fragment (Beta-CTx), S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Ctx
  • beta-Cross Laps
  • C-terminal telopeptid av typ I kollagen
Rapportnamn: S-CTx
Indikationer / kompletterande analyser:
Biokemisk markör i serum för benresorption. Bestämning av S-CTx kan vara av värde såväl vid diagnostik som vid uppföljning av behandling av benmetabola sjukdomar som t.ex. osteoporos.
Kompletterande analyter: S-Osteokalcin, benspecifikt S-ALP, m.fl.
Metod:
ELISA
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: KonsultremissProvtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Rumstemperatur: 5 timmar om provet anländer analysplats samma dag som provtagning

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, vid längre än 5 timmars förvaring
Referensintervall:
Enhet: ng/L

Kvinnor:
Premenopaus
​< 738
​Postmenopaus​
​< 1351
Män:
< 748
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger/månad.
Ackreditering:

​Nej