Kolinesteras, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Kolinesteras
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om förgiftning med organiska fosforföreningar (ex. insekticider). Identifiering av patienter där man befarar sänkt tolerans av muskelrelaxerande läkemedel inför narkos. Utredning av förlängd apnétid efter narkos. Kan användas även för test av leverfunktion.

Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: µkat/L
Kvinnor:
​< 16 år​89-215
​16-39 år*​71-187
​≥ 40 år*​89-215
​* För kvinnor som är gravida eller använder hormonella preventivmedel i åldern 18–41 år: 61 – 152 µkat/L). ​
Män:​89-215

 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej