Koldioxid, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Totalkolsyra
Rapportnamn: P-Koldioxid
Indikationer / kompletterande analyser:
P-Koldioxid utgör en screeninganalys där den metabola komponenten i syra-basbalansen (bikarbonatbuffringen) snabbt kan mätas. Detta är av värde hos patienter med nydebuterad/bristfälligt inställd diabetes, njursvikt, andningsinsufficiens samt vid andra kliniska tillstånd förenade med misstanke om metabol acidos. För att anpassa nivån och följa effekten av insatt behandling behöver patienten i allmänhet följas upp med bestämning av B-Blodgaser.
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Blodet får ej komma i kontakt med luft vid provtagningen och proppen får ej tas av.

Provtagningsrör behöver fyllas till minst halva volymen för att korrekt svar ska kunna ges.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 2 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • Kylt, max 24 timmar
För prover som skickas med post, se information här​
Referensintervall:
Enhet: mmol/L

​Prematura
​14-27 
​Nyfödda (< 10 dagar)
​13-22
​< 18 år
​20-28
​≥ 18 år
​22-28
Referens:
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 5th ed. St Louis, Elsevier Inc, 2012. Burtis CA, Ashwood EA, Bruns DE. Reference interval carbon dioxide, total p 2138. ​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja