Klorid, Svett-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Svettest
Rapportnamn: Svett-Klorid
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om cystisk fibros (släktskap, kroniska luftvägsbesvär, undernäring, mekonium ilius/tunntarmsobstruktion, steatorre, leversjukdom, infertilitet).
Metod:

Coulometrisk titrering

Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Undersökningen inklusive provtagning utförs på respektive CF-mottagningen.

Analys av Svett-Klorid utförs på Klinisk kemi, Karolinska Huddinge.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Provet

  • Kylförvaras, max 1 dygn
  • Fryst -20 °C, vid längre än 1 dygns förvaring (max 1 månad)
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
< 60

Svarsrutiner:
Analys utförs 3 gånger per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ett resultat krävs:  
  • en provmängd på minst 20uL (provtagning Macroduct)  
  • en provmängd på minst 500uL, med en svettvikt på minst 50 mg (provtagning filterpapper)