Klorid, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Klorid
Indikationer / kompletterande analyser:

Elektrolyt- och syra-basrubbningar

Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss​
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​

Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mmol/d
50-250
Kostberoende 

Referenser:
1, Undersökning av eget material, urinprover från 165 friska individer (Män n=77, Kvinnor n=87, medelålder 25 år)
2, R Curcio et. Al: Reference intervals for 24 laboratory parameters determined in 24-hour urine collections; Clin Chem Lab Med 2016;54(1):105-116
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja