Kalprotektin, X-

Klinisk kemi

Rapportnamn: X-Kalprotektin
Indikationer / kompletterande analyser:

​X-Kalprotektin är endast uppsatt i studiesyfte för analys av kroppsvätskor såsom t.ex. led eller pleuravätska. Referensområde saknas.
Obs! För analys av Kalprotektin i plasma eller feces hänvisas till P-Kalprotektin respektive F-Kalprotektin.

Markör för neturofil aktivering och lys.

Tilläggsinformation

​Kalprotektin är en heterodimer bestående av av proteinerna S100A8 och S100A9 (ca 24 kDa för dimeren). Den är anrikad i framför allt neutrofila granulocyters granula och cytoplasma och frisätts vid aktivering eller sönderfall. Kalprotektin kan binda kalcium, magnesium och zink vilket anses ge en bakteriostatisk effekt. Kalprotektin är inte beroende av leversyntes och kan därmed spegla förändringar i inflammationsaktivitet snabbare än många andra markörer.
X-Kalprotektin är avsedd för kroppsvätskor såsom led- eller pleuravätska, men referensområden saknas, då metoden ej är validerad i dessa provmaterial.

Metod:

​Partikelförstärkt turbidimetrisk immunoassay

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:

​Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov
  • Kylt, max 48 timmar
  • Fryst, vid längre än 48 timmars förvaring
Referensintervall:

​Enhet mg/L

Referensintervall saknas

Felkällor: Provets konsistens kan försvåra eller omöjliggöra analys.
Ackreditering:

​Nej