Kalprotektin, F-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Calprotectin
Rapportnamn: F-Kalprotektin
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjda nivåer av kalprotectin talar för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och ökningen är sannolikt ett mått på sjukdomsaktivitet/utbredning.

Falskt positiva resultatat kan förekomma vid alla typer av blödningar i tarmkanal, näsa och mun, menstruation, diarre, medicinering med NSAID-preparat samt troligen vid övre luftvägsinfektioner pga nedsvalt inflammatoriskt sekret.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Fecesrör eller fecesburk inklusive transporthylsa

Fyll fecesröret med avföring till hälften.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Rumstemperatur, max 3 dagar
  • Kyl, max 6 dagar
  • Fryst, vid längre än 6 dagars förvaring, skickas i kolsyreis. 

Prov kan skickas med vanlig post.
Frysta prover skickas i kolsyreis.

Referensintervall:

Enhet: mg/kg
< 50

Svarsrutiner:

I normalfallet svar inom 2-5 dagar

Ackreditering:

​Nej