Kalium, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Kalium
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning av kaliumomsättningen. Minskade nivåer av kalium i urinen kan bland annat ses vid kräknings- och diarrètillstånd (förlust av kalium från mag-tarm-kanalen) eller vid acidos. Förhöjda nivåer uppstår bland annat vid alkalos, diuretikabehandling, hyperaldosteronism eller Cushings syndrom.

Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mmol/d
30-100

Kostberoende
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja