Järn, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Järn
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid utredning av anemi, järnbrist och hemokromatos. Ger mest information tillsammans med P-Transferrin och P-Järnmättnad. Detta eftersom P-Järn varierar betydlig under dygnet och till största del speglar omsättningen av röda blodkroppar. Järnförråden anses vid avsaknad av inflammation bäst återspeglas av P-Ferritin.
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Tas som morgonprov före klockan 10.00.
Ange provtagningstid.

Ta ej järnmedicin dygnet före provtagningen.

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikromol/L 
​0-11 år​5-28
​12-17 år​5-34
≥ 18 år​
​9-34
Referenser:
Aldrimer M et al. Scand J Clin Lab Invest. 2013;73:253-61
Simonsson P et al. Läkartidningen 2004;101:901-5
Felkällor: Hemolys > 2,0 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja