Iohexolclearance, Pt-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Glomerulär filtration, Iohexol
 • GFR, Iohexol
 • Johexol
Rapportnamn: Pt-Iohexolbelast,enp resp Pt-Iohexolbelast,flp
Indikationer / kompletterande analyser:

Bestämning av GFR (glomerular filtration rate) med röntgenkontrastmedel Omnipaque.


Kontraindikation och försiktighet:

Iohexolclearance ska ej genomföras vid:
 • Tidigare allvarlig reaktion mot iohexol, röntgenkontrastallergi.
 • Feber ≥38ºC.
 • Vid obehandlad manifest tyreotoxikos.
 • Misstänkt/nydiagnostiserad tyreoideacancer där radiojodundersökning/-behandling kan bli aktuell.
 • Röntgenundersökning med kontrastmedel såsom Iomeprol (Iomeron, Jomeron) och Omnipaque (Iohexol, Johexol) stör iohexolanalysen. Iohexolclearance skall därför undvikas inom 4 dygn efter kontraströntgen (vid GFR <20 kan upp till 7 dygn behövas). Visipaque interfererar ej och MRT kontrastmedel (Gradovist, Dotarem, Multitima, Rlimonist, Gadovist) stör ej heller iohexolanalysen. 

  Inför undersökningen behövs ett aktuellt P-Cystatin C-eGFR och ett 
  P-Kreatinin för att kunna bestämma tid till provtagning. För vuxna rekommenderas Pt-eGFRmedel,relativ.
Metod:
Funktionsundersökning
Kromatografi (LC), fotometri
Remiss:

Konsultremiss i TakeCare
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Patientundersökning kan utföras vid:

Provtagningscentralen (PTC), Huvudentrén, Eugeniavägen 3
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Vänligen kontakta PTC för mer information eller tidsbeställning telefon 08-123 728 40.
Undersökningen utförs efter bokning, helgfri tisdag-fredag 8:00-14:00.

Pappersremiss kan skickas direkt:

Karolinska Universitetslaboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset
Provtagningscentralen Solna, D3:55
Eugeniavägen 3
171 64 Stockholm.

Varefter patienten kallas

Observera att det förutsätter att patienten är uppegående, stabil och ej vårdkrävande. I annat fall får undersökningen utföras på avdelningen.

Undersökningen tar drygt 30 minuter samt besök för venprovtagning efter cirka 4 timmar eller längre tid vid låg njurfunktion, se anvisning under Kommentar (längre ner i texten).
Patienten kan vara uppegående, dock ej ha kraftig fysisk aktivitet och bör vara väl hydrerad.

Analys av Iohexol utförs på Klinisk kemi, Karolinska Huddinge.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 8 timmar

Centrifugering:
 • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:
 • Kylt, max 24 timmar

Centrifugerat och avhällt prov:
 • Kylt, max 7 dagar​
Referensintervall:

Enhet: mL/min/1,73m2 (kroppsytenormerat clearance)

​ 2-19 år ​90-130
​20-50 år ​80-130
​51-65 år ​60-110
​66-80 år ​50-90 *​
*Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda.

Svaras som relativt och absolut GFR.


Relativt

(kroppsytenormerat) GFR (mL/min/1,73m2) används för att värdera och gradera njurfunktionen genom att jämföra mot ett referensintervall.


Absolut

GFR (mL/min) är användbart för att beräkna elimination och underhållsdoser av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtration.

Flerpunktsclearance bedöms av laboratorieläkare. 
Svarsrutiner:
Analys av S-Iohexol utförs 3-5 gånger per vecka under kontorstid.
Vanligen svaras GFR resultat ut påföljande vardag efter provrörens ankomst till lab.
Ackreditering:

Analysen S-Iohexol är ackrediterad.

Funktionsundersökning och läkarbedömning ingår ej i ackrediteringen.

Kommentar:

Undersökningen kan även utföras av beställaren, men efter upplärning/information av Klinisk kemi.

Länk till webbsida med Protokoll och Anvisning för belastningens utförande.​​

Märkningsetiketter för Iohexol
Beställs från Karolinska Universitetslaboratoriet webbutik som finns på:
www.Karolinska.se​ , För vårdgivare, Karolinska Universitetslaboratoriet, Remisser: beställningar och utskrifter.


Vid frågor eller för utbildning av personal kontakta Kundservice, Karolinska Universitetslaboratoriet  telefon 08-123 719 99

I de fall Klinisk fysiologi utfört belastning, beräkning och läkarbedömning åt vårdgivare ansvarar Klinisk kemi endast för mätning av S-Iohexol. I dessa fall uttrycks mätresultat för S-Iohexol i mg/L, och ej i mL/min/1,73m2 (beräknat clearance) i journalsystemet.