Hydroxiprogesteron, 17-alfa-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 17-alfa-OH-Progesteron
  • 17-OH-P
Rapportnamn: S-17-OH-Progesteron
Indikationer / kompletterande analyser:

1) Utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och barn, dock alltid tillsammans med S-Testosteron, S-SHBG och S-DHEAS.
2) Kontroll av behandling av adrenal hydroxylasdefekt.
3) Tillsammans med testosteron vid misstanke om doping med testosteronpreparat hos män.

Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet ska tas kl 09-13 på grund av dygnsvariationen.
Ange provtagningstid.

Prov ska tas i tidig follikelfas på kvinnor som menstruerar.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
 
Ocentrifugerat prov: 
  • Rumstemperatur, max 4 timmar 
Centrifugering: 
  • 10 min i 2000 G 
Centrifugerat och avhällt prov: 
  • Rumstemperatur, max 24 timmar  
  • Kylt, max 48 timmar  
  • Fryst, vid längre än 48 timmars förvaring 
För prover som skickas med post, se information här.​​
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Barn:
Före puberteten: < 6
Referensintervallet gäller ej för barn < 5 dagar.
 
Kvinnor:
Follikelfas < 5
Lutealfas < 18
Postmenopaus < 5

Män:
< 10
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja