Hydroxiindolacetat, 5-, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • 5-HIA
 • HIA
 • Hydroxiindolättiksyra, 5-
Rapportnamn: Pt(U)-5-HIA
Indikationer / kompletterande analyser:
Carcinoid
Metod:

Kromatografi masspektrometri (LC-MS/MS)

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektronisk Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

(U-Kreatinin ingår)
Samma prov och remiss till Pt(U)-HVA, Pt(U)-Katekoler, dygn, Pt(U)-VMA.

Provtagning:

Dygnsmängd urin samlas i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L.
Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L.

Saltsyra 20 mL, beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik, alternativt hämtas på Klinisk kemi 24Sju . Saltsyran hälls i dunk, märk dunken med etiketter som medföljer saltsyran. Dunken får ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större mängd, dela på 2 dunkar.
 
Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande uppsamlingstid besvaras provet endast med koncentration.
U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Patientanvisningar finns för dygnsinsamlingen av urin med tillsats av 6M saltsyra. Observera att en särskild patientanvisning finns för barn. Då dygnsinsamling från barn inte är möjlig tas i stället stickprov i 10 mL rör med tillsats av 1,5% 6mol/L saltsyra (150 µL 6mol/L HCL till 10 mL urin). Rör med tillsatt HCL finns att hämta på Laboratoriets provinlämning i Solna. U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Tilläggsinformation

Dietrestriktioner för Pt(U)-5-HIA:

Patienten bör ej ha förtärt något av nedanstående 2 dagar före eller under provsamlingen:
 • Serotoninhaltig föda kan ge falskt för höga nivåer av 5-HIA, exempel på detta är: 
  • Bananer
  • Ananas
  • Grönmögelost
  • Plommon
  • Rödvin
  • Tomater
  • Nötter
  • Grapefrukt
  • Aubergin
 • Hostmedicin som innehåller guajakolglyceroleter (Theracough, Nipenesin) 
Dessutom kan följande läkemedel påverka mätresultatet:
 • Imipramin, levodopa och metyldopa hämmar produktionen av 5-HIA i kroppen.
 • Naproxen ska utsättas 48 timmar innan urinsamlingen börjar.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Dygnsmängd:
 • Skicka hel dunk, eller
 • Blanda urinen väl
 • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
Dunk/centrifugrör:
 • Kylt, max 3 dygn
 • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring

Referensintervall:
Enhet: mikromol/d
< 50
Svarsrutiner:
Analys utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja