HFE-genotypning, DNA-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hemokromatos
Rapportnamn: DNA-HFE genotyp
Indikationer / kompletterande analyser:
Hereditär hemokromatos.

Ca 90% av patienter med hereditär hemokromatos är homozygota för Cys282Tyr (C282Y) i den s.k. HFE-genen. Ytterligare en mutation, His63Asp (H63D), kan sannolikt i kombination med Cys282Tyr bidra till klinisk sjukdomsutveckling.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Analysen omfattar C282Y och H63D. 

Sparas som biobanksprov.
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS provet får inte centrifugeras!

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Svaret redogör för patientens genotyp.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Kontakta Klinisk kemi för mer information, telefon 08-123 719 99.