Heparin,LMWH(aFXa), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • AntiFXa,LMWH
 • Anti faktor Xa, LMWH
Rapportnamn: P-Heparin,LMWH(aFXa)
Indikationer / kompletterande analyser:
Monitorering av behandling med LMWH (lågmolekylärt heparin).
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.


Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning 3-4 timmar efter subcutan injektion av LMW-heparin återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

 • Transporteras till lab inom 30 minuter
 • Rumstemperatur, max 1 timme


Centrifugering:

 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman överförs till ett plaströr. OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Centrifugera plasman igen i 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman överförs till ett nytt plaströr.
 • Obs! Lämna alltid minst 5 mm plasma ovanför botten, för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov:

 • Rumstemperatur, max 2 timmar
 • Fryst i - 70°, vid förvaring/transport längre än 2 timmar

Transport av frysta prover:

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kIE/L

Terapiområde, se FASS.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja