Heparinantikroppar, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • HIT
 • HIPA
 • HPF4
Rapportnamn: P-HIT-ak IgG resp. HPF4 ak-HIPA
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om heparininducerad trombocytopeni.​


Tilläggsinformation

​P-HIT-ak IgG erbjuds som första linjen, snabbmetod för identifiering av cirkulerande heparinantikroppar. ​

Trombocytopeni är vanligt förekommande hos intagna patienter och även ickepatogena HPF4 antikroppar är vanligt förekommande vid heparinbehandling. 

P-HIT-ak IgG testar för förekomst av anti heparin/PF4 antikroppar av Igklass. Eftersom HIT orsakas nästan uteslutande av IgG HPF4 antikroppar ger det testet en förbättrad specificitet. 
Men även IgG antikroppar kan vara ickepatogena och därför är det viktigt att särskilja förekomst av HPF4 antikroppar från klinisk HIT som är ett allvarligt protrombotiskt tillstånd. 
Algoritmen för HIT diagnos måste därför ta hänsyn till både klinisk bild (enligt 4T score) och laboratoriesvar. Länk till webbsida med 4T score​​
Enligt erfarenhet kan diagnos baseras på följande rutiner:

- HIT kan uteslutas med 98 % sannolikhet vid negativ P-HIT-ak IgG.  

- Vid positiv P-HIT-ak IgG bör resultatet kombineras med klinisk bild för att säkerställa HIT-diagnos. Ett positivt resultat i P-HIT-ak IgG -testet bör bekräftas med en funktionell metod hos patienter med intermediär klinisk sannolikhet för HIT, medan HIT diagnos kan ställas direkt (vidare utredning behövs ej) hos patienter med hög klinisk sannolikhet för HIT och positiv P-HIT-ak IgG.​
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.

 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:


Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov (kan accepteras):

 • Rumstemperatur, max 24 timmar. Undvik direkt solljus och temperaturer över 25 °C.


Centrifugerat och avhällt prov (rekommenderas starkt):

 • Centrifugera under 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Fryst: Om provet inte ankommer analyserande lab inom 24 timmar måste plasman frysas i -70 ºC omedelbart efter centrifugering.
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.


Transport (utanför Stockholmsregionen):

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.


Adress:

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:

Negativ

Svarsrutiner:

P-HIT-ak IgG utföres alla dagar 08.00 - 19.00.

Analysen HPF4 ak-HIPA utföres därefter under kontorstid vid behov.

Observera

Att P-HIT-ak IgG endast ingår i akutsortimentet på laboratoriet i Solna. Om vårdgivaren vill beställa akuta analyser som inte ingår i det lokala laboratoriets akutsortiment och vill att dessa ska skickas utanför ordinarie tur måste vårdgivaren kontakta laboratoriet och meddela detta. Vårdgivaren står för transportkostnaden, men laboratoriet ombesörjer transporten.

 

 

Ackreditering:

​Nej