Hemoglobin, X (diverse)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: X-Hemoglobin
Indikationer / kompletterande analyser:
Uppskattning av betydande hemoglobinförekomst (>2g/L) i andra kroppsvätskor än blod och plasma. 
För grumliga prover med Hb > 10 g/L tillbeställs automatiskt en ultracentrifugering för att minimera risken för falskt höga hemoglobinresultat. I klara men missfärgade prover kan hemoglobinkoncentrationen både över- och underskattas.


Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Beställs elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: konsultremiss

Ange vilken kroppsvätska i rutan för provtagarens kommentar.

Observera att fritt Hb i plasma endast kan beställas med konsultremiss, se Hemoglobin, plasma, P-.
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar​

Referensintervall:
Inget referensintervall framtaget.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej